• FOTO ELEKTRİK SENSÖRLER
 • ENDÜKTİF SENSÖRLER
 • DÖNER ENKODERLER
 • FİBER OPTİK SENSÖRLER
 • RFID SİSTEMLERİ
 

 • ZAMAN RÖLELERİ
 • SAYICILAR
 • DİJİTAL PANEL İNDİKATÖRLERİ
 • GÜÇ KAYNAKLARI
 • SICAKLIK KONTROLÖRLERİ
 • ELEKTROMEKANİK RÖLELER
 • SOLİD STATE RÖLELER
 • LİMİT SWITCH'LER
 • PUSH BUTON SWITCH'LER